... spracováva sa ...

pondelok - piatok

8.30 - 16.30 hod

+421 903 904 780

+421 914 335 926



obchodné podmienky

1.) Objednávka bude zadaná do výroby po zaplatení zálohy 50% z dohodnutej ceny. Zostávajúcu časť 50% z konečnej ceny objednávky je zákazník povinný uhradiť najneskôr 3 dni pred dodaním tovaru. Tovar sa považuje za uhradený pripísaním úhrady na účet predávajúceho. V cene je zahrnutá doprava, montáž kuchyne a osadenie el.spotrebičov. Faktúru za el.spotrebiče, doplnky, služby je zákazník povinný uhradiť najneskôr v deň dodania tovaru.
Pred montážou musia byť pripravené prívody vody, elektriny, plynu, odpadu a vzduchotechniky. Cena objednávky nezahŕňa zapojenie plynových spotrebičov, zapojenie vody a odpadu.

2.) Doprava v Košiciach je zdarma. Nad 15 km si dopláca odberateľ prepravu priamo dopravcovi a to 0,50 €/ km.

3.) Po zložení zálohy a následného zamerania nie je možné už prevádzať zmeny, alebo zrušiť objednávku.

4.) Zákazník potvrdzuje, že si vybral horeuvedené farby a tvary kuchyne spolu s ostatnými doplnkami, ktoré sú napísané v záväznej objednávke.

5.) Vynáška kuchyne do 2. poschodia je zdarma. Nad 2-hé poschodie, zabezpečí si odberateľ vynášku na vlastné náklady.

6.) Zákazník potvrdzuje, že si prevzal záručný list, návod na údržbu a montáž od všetkých komponentov dodaných ku kuchyni spolu s kuchyňou.

7.) Likvidáciu obalov a odpadov po odbere kuchyne si zabezpečuje odberateľ.

8.) Upozornenia :

- V prípade použitia zámkového spoja (ak ho zákazník požaduje) pre pracovné dosky, sa na uvedený spoj nevzťahuje záruka.

- Rozvody vody, zásuvky a plyn, nesmú byť vedené za vstavanými elektrospotrebičmi na povrchu steny.

Zákazník (odberateľ) svojím podpisom potvrdí, že súhlasí s dohodnutou cenou, záručnými a obchodnými podmienkami firmy TRENAB KOŠICE, K&M kuchyne s.r.o. .

© 2022 TRENAB Košice | K&M s.r.o. ,Južná trieda 119, 040 01 Košice

niw.sk